ППОК Изгрев 93
Производствено потребителна обслужваща кооперация в с. Царевец