ППОК Изгрев 93

Производствено потребителна обслужваща кооперация в с. Царевец

Основната дейност на кооперацията е отглеждането на едър добитък, дойни крави и телета.

 

Кооперацията се занимава и с растениевъдство, като приоритет в развитието му има зърнопроизводството и предимно производството на хлебно зърно.

 

Производствено потребителна обслужваща кооперация Изгрев 93 разполага с фурна за производство на хляб и хранителен магазин.

 

ППОК Изгрев 93 извършва механизирани услуги на конкурентни цени. Кооперацията разполага с прикачен инвентар и селскостопанска техника, необходими за обработката на земята, реализирането и прибирането на готовата земеделската продукция.

 

Производствено потребителна обслужваща кооперация Изгрев 93 е генерален спонсор на фестивала Фолклорен извор 2011 година.

Зърнени култури
Отглеждане на зърнени култури - ППОК Изгрев 93 - Царевец
Производствено потребителна обслужваща кооперация изгрев 93 - търговия и отглеждане на зърнени култури в село Царевец, Община Свищов.   Приоритет в развитието на растениевъдството от кооперацията има предимно производството на хлебно зърно.   Благодарение на селекцията на семена, ...
Животновъдство
Отглеждане на животни - ППОК Изгрев 93 - Царевец
ППОК Изгрев 93 - отглеждане на животни в село Царевец, Община Свищов. Основната дейност в животновъдството, извършвано от кооперацията е отглеждането на дойни крави и телета, за добиване на мляко и месо.   В ППОК Изгрев 93 работят животновъди с богат практически опит, които стриктно следят ...
Биотор
Производство на биотор - ППОК Изгрев 93 - Царевец
ППОК Изгрев 93 извършва производство на екологичен биотор в село Царевец, Община Свищов. Биоторът, представлява органичен материал, който е получен в резултат на храненето на червените калифорнийски червеи с органични остатъци, най-често с оборски тор.   Биоторът, предлаган от ППОК ...
Обработка на земя
Обработка на земя - ППОК Изгрев 93 - Царевец
ППОК Изгрев 93 - обработка на земеделска земя в землището на село Царевец, община Свищов. Изгрев 93 разполага с нужната селскостопанска техника и прикачен инвентар за обработката на земеделската земя.   Кооперацията предлага селскостопански услуги със собствена техника, професионално ...